Mapping the World’s Top Online Marketplaces

ชี้เป้าธุรกิจออนไลน์ 2020 เจาะลึกอาณาจักร เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโลก 2563 เปิดขุมทรัพย์ออนไลน์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่มองหาเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ขายดี 1.เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Amazon สัญชาติสหรัฐอเมริกา ยังครองแชมป์โลก ขึ้นแท่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่ง ที่รุกตลาดเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซไปทั่วทั้งโลก จาก 174 ประเทศที่ทำการศึกษา Amazon คือมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ที่คนเข้าไปเยี่ยมชมมากที่สุดใน 58 ประเทศ หรือ 1 ใน 3 ทีเดียว อาณาจักรเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ Amazon มีจำนวนประชากรออนไลน์ 1,216,306,113 คน คิดได้เป็นพื้นที่ 34,956,262 ตารางกิโลเมตร 2.เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ Alibaba สัญชาติจีน มาร์เก็ตเพลสออนไลน์ที่คนเข้าไปเยี่ยมชม 15 ประเทศ อาณาจักรเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ Alibaba มีจำนวนประชากรออนไลน์ 1,072,076,950 คน คิดได้เป็นพื้นที่ 13,680,139 ตารางกิโลเมตร 3.เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ MercadoLibre สัญชาติอเมริกาใต้ ( 8 ประเทศ ) มาร์เก็ตเพลสออนไลน์ที่คนเข้าไปเยี่ยมชม 9 ประเทศ อาณาจักรเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ MercadoLibre มีจำนวนประชากรออนไลน์

» Read more

eCommerce Thailand

ขอบคุณ เว็บไซต์หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หอสมุด ฐานข้อมูล ที่ลิงค์ข้อมูลมาที่ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. สำนักวิทยทรัพยากร 3. แผนงานพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4. บทบาทและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 5. โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 7. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8. blogspot.com 9. เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 10. Electronic Commerce in Thailand 11. Electronic Commerce Initiatives 12. Top e-Commerce website Thailand 13. เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซประเทศไทย 14. มาตรการป้องกันการใช้บัตรเครดิตปลอมบนอินเตอร์เน็ต 15. ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 16. Pantip.com              

» Read more

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ e-Commerce website 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา National Telecommunications and Information Administration 2 .ประเทศญี่ปุ่น nagaokaut.ac.jp jipdec.or.jp 3. กลุ่มประเทศ APEC APEC TEL Member Economies’ Related Sites

» Read more

ธุรกิจออนไลน์ 2020 สินค้าขายดี เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจออนไลน์ 2020 สินค้าขายดี เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ 1. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าการดูแลสุขภาพ ขายดี 2. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขายดี 3. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าความงามและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ขายดี 4. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าผู้สูงอายุ ขายดี 5. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าแม่และเด็ก ขายดี 6. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าสัตว์เลี้ยง ขายดี 7. ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สอีคอมเมิร์ซ คอร์สStartUP คอร์สสร้างเว็บไซต์ คอร์สการตลาดออนไลน์ คอร์สSEO ขายดี 8. ธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ โค้ช วิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา Digital Marketing ที่ปรึกษาBrand Storytelling ขายดี

» Read more

StartUP eCommerce : หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ 2020

1. หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (EXCELLENCE IN E-COMMERCE PROGRAM : EEP) การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นและมีราคาถูกลง ผู้คนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจมากมายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรองรับความต้องการที่จะซื้อขายและค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผู้บริโภค ในขณะที่เว็บไซต์สำหรับขายของออนไลน์มีเกิดใหม่ขึ้นทุกวันจะทำอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของท่าน แตกต่าง โดดเด่น เป็นที่สนใจ และนำไปสู่การขายได้สำเร็จ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตของ E-commerce จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP) ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ของตน 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาสการทำธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ 4. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ ธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรการอบรม 69 ชั่วโมง หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 69 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้ MODULE 1 : ภาควิชาการ

» Read more
1 2 3 4