About


ประวัติโรงเรียนอีคอมเมิร์ซ
เว็บไซต์ ecommerce.or.th เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548
โดยมีอาจารย์ราเมศ โสดารัตน์ นักวิชาการอิสระด้านเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ซ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม  (Social Entrepreneur)
และทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
เป็นผู้พัฒนาระบบเว็บไซต์และใช้เงินทุนส่วนตัวในการดำเนินงานทั้งหมดเว็บไซต์นี้ได้ทำหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นช่องทางค้าขาย ของสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เว็บไซต์โรงเรียนอีคอมเมิร์ซช่วยประชาสัมพันธ์สมาคม ฯ เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งได้ฟรี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีที่ผู้เรียนมีสิทธิเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง เช่น ภาษา คอมพิวเตอร์ วิชาการ การปรับปรุงคุณภาพ หรือด้านอื่น ๆ โดยเนื้อหาของบทเรียนจะส่งผ่านเว็บไปยังผู้เรียน โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมลงทะเบียนเรียนสามารถติดต่อถึงกันเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเว็บบอร์ด (กระดานข่าว) หรือ อีเมล จึงเป็นการเรียนสำหรับทุกคน ทุกสถานที่และทุกเวลา    และเชิญให้ผู้สนใจให้เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ฯ โครงการนี้มีอาจารย์ราเมศ โสดารัตน์ เป็นผู้จัดการโครงการในสมัยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการชมรมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย พ.ศ. 2548และกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
สมัยที่ 1 วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี พ.ศ. 2548 – 2550
สมัยที่ 2 วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี พ.ศ. 2550 – 2552
สมัยที่ 3 วาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี พ.ศ. 2552 – 2554
ecommercethailand

ecommercethailand

ภาพ : คณะกรรมการ ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
ราเมศ โสดารัตน์ ( สวมสูทสีดำเสื้อสีแดงยืนอยู่ด้านซ้ายสุดของภาพ )

เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2555 ได้ลงข่าวโครงการ
คลิกอ่านข่าวได้ที่ http://goo.gl/fQhT7U

เว็บไซต์ ecommerce.or.th ได้ยุติโครงการดังกล่าวข้างต้นกับ
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจาก
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์หมดวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

ปี พ.ศ. 2553 อาจารย์ราเมศ โสดารัตน์ นักวิชาการอิสระด้านเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ซ
เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม  (Social Entrepreneur)
และทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนอีคอมเมิร์ซต่อ และได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นชื่อว่า

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
Thai E-commerce Resource Center

หน่วยงานนี้ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าวงการอินเทอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้ อบรม ให้คำปรึกษาเรื่องอีคอมเมิร์ซครบวงจรและใช้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซกับผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถติดต่อและให้คำแนะนำ
อาจารย์ราเมศ โสดารัตน์ นักวิชาการอิสระด้านเว็บไซต์และอีคอมเมิร์ซ
ได้ที่ ecommerce.or.th@gmail.com
#โรงเรียนอีคอมเมิร์ซ   #ecommerceschool  #ecommercethai  #อีคอมเมิร์ซไทย

 

 

ใส่ความเห็น