เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ e-Commerce website

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
National Telecommunications and Information Administration

2 .ประเทศญี่ปุ่น
nagaokaut.ac.jp
jipdec.or.jp

3. กลุ่มประเทศ APEC
APEC TEL Member Economies’ Related Sites

เริ่มต้นทำอีคอมเมิร์ซ

เริ่มต้นทำเว็บไซต์ E-Commerce มีขั้นตอนสำคัญคือ
1.เริ่มเขียนแผนธุรกิจ 2.จดทะเบียนโดเมน 3. จัดทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 4. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ 5. จัดทำระบบการชำระเงิน (Payment System)  6.ระบบการจัดส่งสินค้า 7. ทำการตลาดออนไลน์

» Read more