งาน Startup e-Commerce & FinTech

งาน Startup e-Commerce & FinTech

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชุมประเทศไทย 4.0
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ
ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#ฟรีสัมมนา #ฟรีอาหารว่าง 2 มื้อ #ฟรีอาหารกลางวัน #ฟรีเอกสารประกอบการสัมมนา
#พบกันบูธแสดงสินค้าและบริการ line@ , Sellsuki , Google
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 50 ท่านเท่านั้น
#ฟรีพื้นที่แสดงสินค้าและบริการที่ต้องการมานำเสนอสินค้าและบริการในงานจำนวน 10 บูธฟรี
( บูธขนาด 2×2 )

กำหนดการ
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดงาน
เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “จับกระแสทิศทาง Fintech ในประเทศไทย”
วิทยากร : ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ Thai Fintech Association
เวลา 11.15 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce แบบพอเพียงด้วยเงิน 0 บาท ”
วิทยากร : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce ด้วยบริการ SellSuki & @line ”
วิทยากร : คุณเลอทัด ศุภดิลก CEO บริษัท Sellsuki จำกัด
เวลา 14.00 – 15.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce ด้วยบริการ Google ”
วิทยากร : คุณวรรณิศา บุญประดิษฐุ์ บริษัท STREET SMART (Thailand) Co., Ltd. จำกัด
เวลา 15.15 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “จับกระแสผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ”
วิทยากร : ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการ ,ผู้ประกอบการธุรกิจวัฒนธรรม,
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก.ผู้ประกอบการกลุ่มผู้สูงอายุ
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 2 รอบ และพักรับประทานอาหารกลางวัน
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xdlFqbLHiAUuafvk2
หรือ Line ID : ecommercethailand

Startup_ECOM