ecommerce 2020 update

อีคอมเมิร์ซ update 2020

ecommerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมในยุคปัจจุบันคือการขายผ่าน Social Media ภาพรวมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซประเทศไทยปี2020 จะมีการจำนวนพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้อีคอมเมิร์ซประเภทของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบ ผู้บริโภคซื้อขายกับผู้บริโภค เป็นจำนวนมาก เช่น การ Live ขายสินค้าด้วย Facebook Live

อีคอมเมิร์ซแบ่งเป็นประเภทของ ecommerce ดังนี้
1.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก ตัวย่อคือ บีทูซี ( B-to-C = Business to Consumer) คือ
ผู้ซื้อปลีกซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ bigc , lotus เป็นต้น

2.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับธุรกิจ ตัวย่อคือ บีทูบี (B-to-B = Business to Business) คือ
ผู้ประกอบการสองฝ่ายทำการติดต่อซื้อขายกัน โดยการขายในที่นี้เป็นการขายส่ง
ซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ Pantavanij เป็นต้น

3.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับรัฐบาล หรือ บีทูจี (B-to-G = Business to Government) คือ ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ เช่น การจัดจ้างของภาครัฐโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ gprocurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

4.อีคอมเมิร์ซประเภทรัฐบาลกับรัฐบาล หรือ จีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ การติดต่อกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาล เป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เป็นต้น

5.อีคอมเมิร์ซประเภทผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือ ซีทูซี (C-to-C = Consumer to Consumer) คือ
การติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกาศขายสินค้าของตนเอง และผู้บริโภคอีกคนก็สนใจสั่งซื้อไป การประกาศขายนี้ส่วนใหญ่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีพื้นที่ให้ติดต่อซื้อขายได้สะดวก รวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันได้ง่าย ตัวอย่างเช่นการใช้ Facebook Live , Line , instagram และ youtube เป็นต้น

6.อีคอมเมิร์ซประเภทภาครัฐกับประชาชน หรือ จีทูซี (G-to-C = Government to Consumer) คือ การให้บริการจากทางภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ กรมสรรพากร The Revenue Department ที่มีบริการด้านอำนวยความสะดวก ยื่นการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนต่างๆ และสามารถคำนวณภาษีผ่านทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร เป็นต้น

#ecommerce #อีคอมเมิร์ซ

เกาะติดสถานการณ์ข่าว Coronavirus ไวรัสโคโรนา เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV

กระทรวงสาธารณสุขของจีนประกาศจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) อยู่ที่ 830 ราย ซึ่งสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 25 ราย โดยจำนวน 24 รายพบในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน อีก 1 ราย พบในมณฑลเหอเป่ย ซึ่งถือเป็นรายแรกที่เสียชีวิตนอกเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย ขณะที่พบผู้ต้องสงสัยคาดว่าติดเชื้อไวรัส อีก 1,072 ราย และมีผู้ที่ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 34 ราย

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศจีน แต่ยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับโลก จึงยังคงไม่ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

#Coronavirus #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV)

อ่านข้อมูลไวรัสโคโรนา

ประวัติอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยประวัติอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
The History of the e-Commerce & Internet in Thailand

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2529 อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต ( ตำแหน่งในสมัยนั้น )
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ร่วมกับ อาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบันเดียวกัน

» Read more

ecommerce update 2020 อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลปีล่าสุด 2563

ecommerce update 2020 อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลปีล่าสุด 2563

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมาส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโมเดลการทำธุรกิจ จนธุรกิจหลายอย่างต้องล้มหายตายจากไป ดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำเพื่อความอยู่รอดจึงมีเพียงการอ้าแขนโอบรับ Digital Transformation เท่านั้น
บริษัท IBM ได้ทำสถิติจดสิทธิบัตรไปมากที่สุดในโลกถึง 9,100 ใบเมื่อปีที่แล้ว ได้ทำการศึกษาในช่วงปลายปี 2017 ด้วยการพูดคุยกับผู้บริหารระดับ C-Level ทั่วโลก เกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดในการนำพาองค์กรไปข้างหน้า พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในช่วงปี 2015 สิ่งที่คนในแวดวงธุรกิจต่างพากันหวาดกลัวก็คือกลุ่มธุรกิจ startup ที่เกิดและเติบโตรวดเร็ว แต่ข้อมูลใหม่กลับชี้ให้เห็นว่า คนที่พลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายที่คนอื่นต้องหวาดกลัวกลับกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเดิมที่อยู่ในวงการมานานแล้ว เนื่องจากเจ้าของธุรกิจกลุ่มนี้มีสิ่งที่นับเป็นขุมทรัพย์ที่ธุรกิจใหม่ๆ ไม่มี ซึ่งก็คือ “ข้อมูล” นั่นเอง
#กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ซ 2020
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2563
Update : 25 January 2020

กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ

กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ บริษัท DHL Express มีตัวอย่างความสำเร็จดังนี้
1. มีระบบ Network ครอบคลุมทั่วโลก และให้บริการลูกค้าแบบ Door-to-Door Service
ตั้งแต่ต้นทาง ถึงผู้รับปลายทาง

2. มีการขยายฐานเจาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
เมื่อขยายฐานลูกค้ามายังกลุ่มผู้ประกอบการ SME หลังจากโฟกัสแต่ลูกค้าองค์กรใหญ่มาตลอด
ทำให้ “DHL” ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร และ Mindset ให้คิด
และดำเนินธุรกิจบน “Customer Centricity”

3. มีพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นครอบคลุมทั่วโลก

4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

5. มีบุคลากรที่มีความสามารถ

บริษัท DHL Express ได้เข้าสู่สนามการแข่งขัน ที่มีความท้าทายในยุคดิจิทัล กับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ สร้างโอกาสธุรกิจมากมาย แต่ในเวลาเดียวกันก็มาพร้อมกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้สูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะยักษ์อี คอมเมิร์ซของจีนอย่าง Alibaba ที่เริ่มขยายฐานธุรกิจโลจิสติกส์ไปยังทวีป – ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

“โลจิสติกส์” (Logistic) ถือเป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ยิ่งทุกวันนี้เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายไปอยู่บน “อีคอมเมิร์ซ” (e-Commerce) มากขึ้นที่ทำให้ไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนประเทศ และอุปสรรคการซื้อขายอีกต่อไป

“eMarketer” คาดการณ์ว่าในปี 2019 มูลค่าธุรกิจ Retail e-Commerce ทั่วโลก จะอยู่ที่ 3,535 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 20.7% และประมาณการณ์ว่าในปี 2023 มูลค่าจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 6,542 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ที่น่าสนใจคือ จากทวีปทั่วโลก “เอเชีย แปซิฟิก” มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ Retail e-Commerce สูงสุด อยู่ที่ 25% ตามมาด้วยลาติน อเมริกา 21.3%, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 21.3%

ยิ่งตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกขยายตัวมากเท่าไร สิ่งที่ตามมาคือ “ธุรกิจโลจิสติกส์” ต้องพัฒนาระบบ “E-Logistic” ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และทำให้ “โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” (Cross-border Logistic) เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2563
Update : 25 January 2020

งาน Startup e-Commerce & FinTech

งาน Startup e-Commerce & FinTech

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชุมประเทศไทย 4.0
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ
ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#ฟรีสัมมนา #ฟรีอาหารว่าง 2 มื้อ #ฟรีอาหารกลางวัน #ฟรีเอกสารประกอบการสัมมนา
#พบกันบูธแสดงสินค้าและบริการ line@ , Sellsuki , Google
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 50 ท่านเท่านั้น
#ฟรีพื้นที่แสดงสินค้าและบริการที่ต้องการมานำเสนอสินค้าและบริการในงานจำนวน 10 บูธฟรี
( บูธขนาด 2×2 )

กำหนดการ
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดงาน
เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “จับกระแสทิศทาง Fintech ในประเทศไทย”
วิทยากร : ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ Thai Fintech Association
เวลา 11.15 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce แบบพอเพียงด้วยเงิน 0 บาท ”
วิทยากร : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce ด้วยบริการ SellSuki & @line ”
วิทยากร : คุณเลอทัด ศุภดิลก CEO บริษัท Sellsuki จำกัด
เวลา 14.00 – 15.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce ด้วยบริการ Google ”
วิทยากร : คุณวรรณิศา บุญประดิษฐุ์ บริษัท STREET SMART (Thailand) Co., Ltd. จำกัด
เวลา 15.15 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “จับกระแสผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ”
วิทยากร : ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการ ,ผู้ประกอบการธุรกิจวัฒนธรรม,
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก.ผู้ประกอบการกลุ่มผู้สูงอายุ
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 2 รอบ และพักรับประทานอาหารกลางวัน
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xdlFqbLHiAUuafvk2
หรือ Line ID : ecommercethailand

Startup_ECOM

 

 

Contact Us

ติดต่อสัมภาษณ์ / ร่วมรายการ / เชิญเป็นวิทยากร / ขอรับคำปรึกษา

eCommerce business school
โรงเรียนอีคอมเมิร์ซ

ecommerce business center
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
Thai E-commerce Resource Center

e-Mail : info@ecommerce.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/webmasterdd
Line ID : ecommercethailand
ผู้ประสานงาน : คุณรตน
โทรศัพท์ : +66 838235217