เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ e-Commerce website

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
National Telecommunications and Information Administration

2 .ประเทศญี่ปุ่น
nagaokaut.ac.jp
jipdec.or.jp

3. กลุ่มประเทศ APEC
APEC TEL Member Economies’ Related Sites

ธุรกิจออนไลน์ 2020 สินค้าขายดี เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจออนไลน์ 2020 สินค้าขายดี เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ
1. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าการดูแลสุขภาพ ขายดี
2. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ขายดี
3. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าความงามและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ขายดี
4. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าผู้สูงอายุ ขายดี
5. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าแม่และเด็ก ขายดี
6. ธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ สินค้าสัตว์เลี้ยง ขายดี
7. ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ คอร์สอีคอมเมิร์ซ คอร์สStartUP คอร์สสร้างเว็บไซต์
คอร์สการตลาดออนไลน์ คอร์สSEO ขายดี
8. ธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ โค้ช วิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา Digital Marketing
ที่ปรึกษาBrand Storytelling ขายดี

ธุรกิจออนไลน์ ขายดี ปี 2563 เป็นสิ่งที่ StartUP และนักธุรกิจสนใจลงทุน แต่ควรระมัดระวังและวางแผนในการลงทุน ธุรกิจออนไลน์ ขายดี ปี 2020 ที่มีปัจจัยความผันผวนสูง ทั้งปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการบริโภคภายในประเทศ StartUP SME และผู้ประกอบการรายใดที่มองเห็นโอกาสทองและมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงธุรกิจของตนให้เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์.

ecommerce 2020 update

อีคอมเมิร์ซ update 2020

ecommerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมในยุคปัจจุบันคือการขายผ่าน Social Media ภาพรวมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซประเทศไทยปี2020 จะมีการจำนวนพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้อีคอมเมิร์ซประเภทของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบ ผู้บริโภคซื้อขายกับผู้บริโภค เป็นจำนวนมาก เช่น การ Live ขายสินค้าด้วย Facebook Live

อีคอมเมิร์ซแบ่งเป็นประเภทของ ecommerce ดังนี้
1.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก ตัวย่อคือ บีทูซี ( B-to-C = Business to Consumer) คือ
ผู้ซื้อปลีกซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ bigc , lotus เป็นต้น

2.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับธุรกิจ ตัวย่อคือ บีทูบี (B-to-B = Business to Business) คือ
ผู้ประกอบการสองฝ่ายทำการติดต่อซื้อขายกัน โดยการขายในที่นี้เป็นการขายส่ง
ซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ Pantavanij เป็นต้น

3.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับรัฐบาล หรือ บีทูจี (B-to-G = Business to Government) คือ ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ เช่น การจัดจ้างของภาครัฐโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ gprocurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

4.อีคอมเมิร์ซประเภทรัฐบาลกับรัฐบาล หรือ จีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ การติดต่อกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาล เป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เป็นต้น

5.อีคอมเมิร์ซประเภทผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือ ซีทูซี (C-to-C = Consumer to Consumer) คือ
การติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกาศขายสินค้าของตนเอง และผู้บริโภคอีกคนก็สนใจสั่งซื้อไป การประกาศขายนี้ส่วนใหญ่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีพื้นที่ให้ติดต่อซื้อขายได้สะดวก รวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันได้ง่าย ตัวอย่างเช่นการใช้ Facebook Live , Line , instagram และ youtube เป็นต้น

6.อีคอมเมิร์ซประเภทภาครัฐกับประชาชน หรือ จีทูซี (G-to-C = Government to Consumer) คือ การให้บริการจากทางภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ กรมสรรพากร The Revenue Department ที่มีบริการด้านอำนวยความสะดวก ยื่นการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนต่างๆ และสามารถคำนวณภาษีผ่านทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร เป็นต้น

#ecommerce #อีคอมเมิร์ซ

เกาะติดสถานการณ์ข่าว Coronavirus ไวรัสโคโรนา เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019-nCoV

กระทรวงสาธารณสุขของจีนประกาศจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) อยู่ที่ 830 ราย ซึ่งสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 25 ราย โดยจำนวน 24 รายพบในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน อีก 1 ราย พบในมณฑลเหอเป่ย ซึ่งถือเป็นรายแรกที่เสียชีวิตนอกเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย ขณะที่พบผู้ต้องสงสัยคาดว่าติดเชื้อไวรัส อีก 1,072 ราย และมีผู้ที่ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว 34 ราย

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินภายในประเทศจีน แต่ยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับโลก จึงยังคงไม่ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

#Coronavirus #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV)

อ่านข้อมูลไวรัสโคโรนา

ประวัติอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยประวัติอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
The History of the e-Commerce & Internet in Thailand

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2529 อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต ( ตำแหน่งในสมัยนั้น )
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ร่วมกับ อาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบันเดียวกัน

» Read more

ecommerce update 2020 อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลปีล่าสุด 2563

ecommerce update 2020 อีคอมเมิร์ซ ข้อมูลปีล่าสุด 2563

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมาส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโมเดลการทำธุรกิจ จนธุรกิจหลายอย่างต้องล้มหายตายจากไป ดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำเพื่อความอยู่รอดจึงมีเพียงการอ้าแขนโอบรับ Digital Transformation เท่านั้น
บริษัท IBM ได้ทำสถิติจดสิทธิบัตรไปมากที่สุดในโลกถึง 9,100 ใบเมื่อปีที่แล้ว ได้ทำการศึกษาในช่วงปลายปี 2017 ด้วยการพูดคุยกับผู้บริหารระดับ C-Level ทั่วโลก เกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดในการนำพาองค์กรไปข้างหน้า พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในช่วงปี 2015 สิ่งที่คนในแวดวงธุรกิจต่างพากันหวาดกลัวก็คือกลุ่มธุรกิจ startup ที่เกิดและเติบโตรวดเร็ว แต่ข้อมูลใหม่กลับชี้ให้เห็นว่า คนที่พลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายที่คนอื่นต้องหวาดกลัวกลับกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเดิมที่อยู่ในวงการมานานแล้ว เนื่องจากเจ้าของธุรกิจกลุ่มนี้มีสิ่งที่นับเป็นขุมทรัพย์ที่ธุรกิจใหม่ๆ ไม่มี ซึ่งก็คือ “ข้อมูล” นั่นเอง
#กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ซ 2020
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2563
Update : 25 January 2020

กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ

กรณีศึกษาอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ บริษัท DHL Express มีตัวอย่างความสำเร็จดังนี้
1. มีระบบ Network ครอบคลุมทั่วโลก และให้บริการลูกค้าแบบ Door-to-Door Service
ตั้งแต่ต้นทาง ถึงผู้รับปลายทาง

2. มีการขยายฐานเจาะกลุ่มผู้ประกอบการ SME มากขึ้น ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
เมื่อขยายฐานลูกค้ามายังกลุ่มผู้ประกอบการ SME หลังจากโฟกัสแต่ลูกค้าองค์กรใหญ่มาตลอด
ทำให้ “DHL” ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร และ Mindset ให้คิด
และดำเนินธุรกิจบน “Customer Centricity”

3. มีพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นครอบคลุมทั่วโลก

4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

5. มีบุคลากรที่มีความสามารถ

บริษัท DHL Express ได้เข้าสู่สนามการแข่งขัน ที่มีความท้าทายในยุคดิจิทัล กับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ สร้างโอกาสธุรกิจมากมาย แต่ในเวลาเดียวกันก็มาพร้อมกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้สูงขึ้นด้วย โดยเฉพาะยักษ์อี คอมเมิร์ซของจีนอย่าง Alibaba ที่เริ่มขยายฐานธุรกิจโลจิสติกส์ไปยังทวีป – ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

“โลจิสติกส์” (Logistic) ถือเป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ ยิ่งทุกวันนี้เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายไปอยู่บน “อีคอมเมิร์ซ” (e-Commerce) มากขึ้นที่ทำให้ไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนประเทศ และอุปสรรคการซื้อขายอีกต่อไป

“eMarketer” คาดการณ์ว่าในปี 2019 มูลค่าธุรกิจ Retail e-Commerce ทั่วโลก จะอยู่ที่ 3,535 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 20.7% และประมาณการณ์ว่าในปี 2023 มูลค่าจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 6,542 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ที่น่าสนใจคือ จากทวีปทั่วโลก “เอเชีย แปซิฟิก” มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ Retail e-Commerce สูงสุด อยู่ที่ 25% ตามมาด้วยลาติน อเมริกา 21.3%, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 21.3%

ยิ่งตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกขยายตัวมากเท่าไร สิ่งที่ตามมาคือ “ธุรกิจโลจิสติกส์” ต้องพัฒนาระบบ “E-Logistic” ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และทำให้ “โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ” (Cross-border Logistic) เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 25 มกราคม 2563
Update : 25 January 2020

งาน Startup e-Commerce & FinTech

งาน Startup e-Commerce & FinTech

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ชุมชุมประเทศไทย 4.0
จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ
ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#ฟรีสัมมนา #ฟรีอาหารว่าง 2 มื้อ #ฟรีอาหารกลางวัน #ฟรีเอกสารประกอบการสัมมนา
#พบกันบูธแสดงสินค้าและบริการ line@ , Sellsuki , Google
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์จำนวน 50 ท่านเท่านั้น
#ฟรีพื้นที่แสดงสินค้าและบริการที่ต้องการมานำเสนอสินค้าและบริการในงานจำนวน 10 บูธฟรี
( บูธขนาด 2×2 )

กำหนดการ
เวลา 09.30 – 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดงาน
เวลา 10.00 – 11.00 น. บรรยายหัวข้อ “จับกระแสทิศทาง Fintech ในประเทศไทย”
วิทยากร : ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ Thai Fintech Association
เวลา 11.15 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce แบบพอเพียงด้วยเงิน 0 บาท ”
วิทยากร : ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
เวลา 13.00 – 14.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce ด้วยบริการ SellSuki & @line ”
วิทยากร : คุณเลอทัด ศุภดิลก CEO บริษัท Sellsuki จำกัด
เวลา 14.00 – 15.00 น. บรรยายหัวข้อ “Startup e-Commerce ด้วยบริการ Google ”
วิทยากร : คุณวรรณิศา บุญประดิษฐุ์ บริษัท STREET SMART (Thailand) Co., Ltd. จำกัด
เวลา 15.15 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “จับกระแสผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ”
วิทยากร : ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจบริการ ,ผู้ประกอบการธุรกิจวัฒนธรรม,
ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจค้าปลีก.ผู้ประกอบการกลุ่มผู้สูงอายุ
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง 2 รอบ และพักรับประทานอาหารกลางวัน
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xdlFqbLHiAUuafvk2
หรือ Line ID : ecommercethailand

Startup_ECOM

 

 

Contact Us

ติดต่อสัมภาษณ์ / ร่วมรายการ / เชิญเป็นวิทยากร / ขอรับคำปรึกษา

eCommerce business school
โรงเรียนอีคอมเมิร์ซ

ecommerce business center
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
Thai E-commerce Resource Center

e-Mail : info@ecommerce.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/webmasterdd
Line ID : ecommercethailand
ผู้ประสานงาน : คุณรตน
โทรศัพท์ : +66 838235217